σμικρά

σμικρά
σμῑκρά , μικρός
small
neut nom/voc/acc pl
σμῑκρά̱ , μικρός
small
fem nom/voc/acc dual
σμῑκρά̱ , μικρός
small
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)
σμῑκρά , σμικρός
small
neut nom/voc/acc pl
σμῑκρά̱ , σμικρός
small
fem nom/voc/acc dual
σμῑκρά̱ , σμικρός
small
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • σμικρᾷ — σμῑκρᾷ , μικρός small fem dat sg (attic doric aeolic) σμῑκρᾷ , σμικρός small fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὡς ... εἶναι σμικρἀ ταῦτα μεγάλοισι συμβάλλειν. — ὡς ... εἶναι σμικρἀ ταῦτα μεγάλοισι συμβάλλειν. См. Но можно ль малу вещь великой уподобить? …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • μικρός — ή, ό (ΑΜ μικρός και σμικρός, όν, θηλ. μικρά και σμικρά Α και δωρ. και ιων. τ. μικκός, όν) 1. αυτός που έχει μικρές διαστάσεις, που είναι περιορισμένος ως προς το μήκος, το μέγεθος, τον όγκο ή την επιφάνεια (α. «μικρό χωράφι» β. «Τυδεύς τοι μικρὸς …   Dictionary of Greek

  • но можно ль малу вещь великой уподобить? — М.М. Херасков. Ср. Compare great things with small. Milton. Parad. Lost. 2, 921. Ср. Pope Windsor Foreat. Ср. Si componere magnis Parva mihi fas est. Ovid. Metam. 5, 416 17. Ср. Si parva licet componere magnis. Если позволено малое сопоставить с… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Но можно-ль малу вещь великой уподобить? — М. М. Херасковъ. Ср. Compare great things with small. Milton. Parad. Lost. 2, 921. Ср. Pope Windsor Forest. Ср. Si componere magnis Parva mihi fas est. Ovid. Metam. 5, 416 17. Ср. Si parva licet componere magnis. Пер. Если позволено малое… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • BIBENDI ritus — apud Romanos hic fuit: Inomni convivio, cum paulo hilarius seinvitare vellent, hunc observavêre morem, ut a summo biberent ad imum: item ut Divo alicui libatent, hoc est, ex patera leviter vini aliquid defunderent, vel in mensam, vel in terram… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MUSTELA — I. MUSTELA inter Numina Thebanorum, apud Clementem Alexandr. Protrept p. 19. Θηβαῖοι ῾τετιμήκασἰ τὰς γαλᾶς δὰ τὸν Ηῥακλέους γένεσιν. Galanthis enim Alcumenae parturienti astutiâ suâ opem tulerat, quapropter ab Herculis noverca Iunone in Mustelam… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αντί — (I) και αντίς πρόθ. (AM ἀντί) 1. (για τόπο) απέναντι, αντίκρυ «στάθηκε αντί στο πέλαγο κι αντί στ άγριο το κύμα» (δημοτ. τραγ.) «μηδ ἀντ ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὁμιλεῑν» (Ησίοδ.) 2. σε αντάλλαγμα, σε αντικατάσταση «παρὰ δὲ Ἑρμιονέων νῆσον ἀντὶ… …   Dictionary of Greek

  • μετακίνημα — το (Α μετακίνημα) [μετακινώ] μετακίνηση, μετάθεση («τὰ δὲ σμικρά μετακινήματα τῶν ὄψεων», Ιπποκρ.) …   Dictionary of Greek

  • παραστρέφω — και ποιητ. τ. παραστρωφῶ, άω, Α 1. στρέφω πλάγια, διαστρέφω, μεταβάλλω («σμικρὰ πάνυ παρεστρέφοντες ἐνίοτε τἀναντία ποιεῑν σημαίνειν», Πλάτ.) 2. φρ. «παραστρέφω τὸν τρίβωνα» στρέφω προς τα πάνω ή πλάγια («καὶ καθεζόμενος παραστρέψαι τὸν τρίβωνα» …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”